אחד על אחד – פרטי

אחד על אחד

10-16 מספר מפגשים

קורס אחד על אחד פרטי - התלמיד מקבל גישה להרצאות מוקלטות בנושאים שונים בהתאם לחומר הנלמד ולהנחייה של המורה. באמצעות הרצאות אלו יוכל הסטודנט ללמוד את עיקרי החומר בו המורה חושב כי נכון שיתמקד. בנוסף, יתבקש הסטודנט להגיש מטלה כל שבוע ובהתאם לחומר הנלמד . בקורס זה, מתקיים כל שבוע, מפגש חי ופרטי בי המורה לתלמיד. במפגש זה תנתן לתלמיד ביקורת עבודות אישית בה יתייחס המורה למטלה אותה הגיש הכוללת הנחית שיעורי בית אותה יתבקש הסטודנט להגיש בשבוע שלאחר מכן, ובנוסף יוכלו השניים לנהל דיאלוג חי.למי מתאים קורס אחד על אחד?
1. סטודנט מתחיל יכול ללמוד אחד על אחד כמכינה
2. סטודנט שלא נמצא עדיין ברמה של כניסה לכיתה
3. סטודנט שרוצה להתמקד בנושאים מסויימים
4. סטודנט שלא מתאים לו ללמוד בפורמט של כיתה מבחינת רצון ואופי או מבחינת זמינות
5. סטודנט שכבר למד אך רוצה להמשיך ולהתאמן עם ליוווי צמוד
6. סטודנט שצריך להכין תיק עבודות או להתמקד במשהו למטרה ספציפית

חודש בחודשו – התחייבות לחודשיים ראשונים

קורס אחד על אחד - התלמיד מקבל גישה להרצאות מוקלטות בנושאים שונים בהתאם לחומר הנלמד ולהנחייה של המורה. באמצעות הרצאות אלו יוכל הסטודנט ללמוד את עיקרי החומר בו המורה חושב כי נכון שיתמקד. בנוסף, יתבקש הסטודנט להגיש מטלה כל שבוע ובהתאם לחומר הנלמד. על מטלה זו, יקבל הסטודנט, כל שבוע, ביקורת עבודות אישית ומוקלטת בה יתייחס המורה למטלה אותה הגיש הכוללת ינחה אותו מה הם שיעורי בית שעשליו להכין לשבוע שלאחר מכן.

למי מתאים קורס אחד על אחד?
1. סטודנט מתחיל יכול ללמוד אחד על אחד כמכינה
2. סטודנט שלא נמצא עדיין ברמה של כניסה לכיתה
3. סטודנט שרוצה להתמקד בנושאים מסויימים
4. סטודנט שלא מתאים לו ללמוד בפורמט של כיתה מבחינת רצון ואופי או מבחינת זמינות
5. סטודנט שכבר למד אך רוצה להמשיך ולהתאמן עם ליוווי צמוד
6. סטודנט שצריך להכין תיק עבודות או להתמקד במשהו למטרה ספציפית

לגלריית עבודות סטודנטים